მისი თქმით, სასტუმროზე უკვე დახარჯულია 120 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო თუ მყიდველი აუდიტის შედეგად დაადასტურებს, რომ ეს თანხა რეალურად არ

Наверх