გიორგიმ 6 წლის დის შვილი და მეზობლის ბავშვი საცხოვრებელი სახლის ერთ-ერთ ოთახში, მეორე შემთხვევაში კი – სათონეში შეიყვანა, სადაც ორივე

Наверх