შენი ერთი ლარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია - რამზეს მეგობრების ემოციური მიმართვა საზოგადოებას

Наверх