საფრთხე, რომლის წინაშეც მთელი მსოფლიო დგას

ტერორისტული საქმიანობა ყოველთვის გამოიყენებოდა, როგორც „ეფექტური“ საშუალება სოციალურ-პოლიტიკური კონფლიქტების გადასაჭრელად, საზოგადოება და.