499`232.00 ლარის ტენდერი სოფ. ქვემო ნიქოზის სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოებისთვის

სტატიის ავტორი

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 499`232.00 ლარის ტენდერს აცხადებს, სოფ. ქვემო ნიქოზის სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე. ტექნიკური მოთხოვნებში მითითებულია, რომ პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. აგრეთვე 1) 2016 წლის პირველი იანვრიდან მოცემული ტენდერის გამოცხადების დღემდე, პრეტენდენტის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების ღირებულებების ჯამი უნდა იყოს არანაკლებ 4 493 000 (ოთხი მილიონ ოთხასოთხმოცდაცამეტი ათასი) ლარისა.
2. პრეტენდენტს ერთი შესრულებული ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 50%-ის ოდენობისა.
3. ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოებს მიეკუთვნება: საავტომობილო გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია.
აღნიშნული ტენდერის
წინადადებების მიღება იწყება 28.07.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 02.08.2019 12:00

скачать dle 12.1
მსგავსი ამბები


კომენტარის დამატება

კოდის განახლება

Наверх