კი­დევ ერთხელ მინ­და ვთქვა, რომ ჩვენ შევ­ქმე­ნით ახა­ლი რე­ა­ლო­ბა, მო­ვი­პო­ვეთ გა­მარ­ჯვე­ბა, გა­ვა­ნად­გუ­რეთ მტე­რი, განვდევ­ნეთ ის ჩვე­ნი მი­წე­ბი­დან - ილჰამ ალიევი


"კი­დევ ერთხელ მინ­და ვთქვა, რომ ჩვენ შევ­ქმე­ნით ახა­ლი რე­ა­ლო­ბა, მო­ვი­პო­ვეთ გა­მარ­ჯვე­ბა, გა­ვა­ნად­გუ­რეთ მტე­რი, განვდევ­ნეთ ის ჩვე­ნი მი­წე­ბი­დან", - ამის შე­სა­ხებ აზერბაიჯანის პრე­ზი­დენ­ტმა ილ­ჰამ ალი­ევ­მა გა­ნა­ცხა­და.

მი­სი­ვე თქმით, სომ­ხე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნი იძუ­ლე­ბუ­ლი იყო, მთი­ან ყა­რა­ბაღ­ში სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ სამმხრი­ვი შე­თან­ხმე­ბის­თვის ხელი მო­წე­რა.

"ყვე­ლამ უნდა მი­ი­ღოს ეს, უნდა შე­ე­გუ­ოს ამ რე­ა­ლო­ბას, ისე­ვე რო­გორც ეს სომ­ხეთ­მა გა­ა­კე­თა. ამ გან­ცხა­დე­ბის ქვეშ არის ფა­ში­ნი­ა­ნის ხელ­მო­წე­რა. იგი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, ხელი მო­ე­წე­რა. არ­სე­ბი­თად, მან ხელი მო­ა­წე­რა კა­პი­ტუ­ლა­ცი­ის აქტს. სომ­ხე­თი ან მთლი­ა­ნად უნდა გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი­ყო ან ხელი მო­ე­წე­რა. ვისი რა საქ­მეა? ყვე­ლამ სა­კუ­თარ საქ­მეს მი­ხე­დოს,” - განაცხადა ილჰამ ალიევმა.