ნადარბაზევში სასმელი წყლის სისტემა მოეწყობა


სოფელ ნადარბაზევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა იგეგმება. სოფელ ნადარბაზევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა იგეგმება.