ყველა არსებული შეზღუდვა კიდევ ორი კვირით გახანგრძლივდება