ქართული ენის სწავლება ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობისთვის

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების აღსანიშნავად ახალქალაქელი მოსწავლეების ჩართულობით შექმნილი პანო ქალაქის კულტურის სახლის ფასადს.

სურსათის უვნებლობა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

სამოცდახუთი წლის პენსიონერი მანანა პარკოსაძე ხორცს ყოველთვის ბაზარში, ნაცნობ ყასაბთან ყიდულებს. პროფესიით ბიოლოგი ამბობს,.