ახალგაზრდულ სახელმწიფო ორგანიზაციებს ხელისუფლება ირიბად იყენებს არჩევნების დროს - ბარბარა ჯიმელი