რატომ აუქმებს რეგულაციების დარღვევის გამო დაწერილ ჯარიმებს ხელისუფლება