რა მექანიზმები იცავს საქართველოში არასრულწლოვანს ძალადობისგან